Weet wat je wil.

Voor nu en later.

Dit is de richting.

Dit is jouw gebouw.

 

Een visie over huisvesting is gebaseerd op weten wat we hebben en waar we heen willen. Optimale huisvesting in dienst van de gebruikers. Duurzaam, betaalbaar en energiezuinig. Flexibel, met ruimte om te groeien en de mogelijkheid om te wijzigen. Voor nu en later.

 

We gaan graag met je in gesprek en zijn benieuwd waarin we kunnen adviseren. 

Contact


Producten

inventarisatie wensen en eisen

(bouw)locatieonderzoek & analyse

(bouw)programma van eisen

toets woonwaardeontwikkeling

vlekkenplan

inventarisatie logistieke processen

(schets)ontwerp

concepten

locatieontwikkeling

opstalontwikkeling

planning

prijs- en contractvorming

exploitatieberekening

rendementsberekening

management

interim management

gedelegeerd opdrachtgeverschap

bouwbegeleidingBranches

wonen & leefbaarheid

zorghuisvesting

bedrijfshuisvesting

recreatieparken