Luisteren.Horen wat er niet gezegd wordt.

Ruimte bieden voor meer doen dan gevraagd wordt.

 En knopen doorhakken.

 

 

Interim Management geeft u tijdelijke versterking voor uw team of organisatie. Juist in een cruciale periode bij veranderingen in uw organisatie of bij onverwachte uitval op sleutelposities kan interim management meer dan welkom zijn. Onpartijdig, onafhankelijk, integer en objectief. Maar ook doel- en resultaatgericht opereren. Kritisch en belangstellend luisteren. Ruimte bieden en motiveren om meer te doen dan de klant vraagt. Bekwaam om knopen door te hakken en de verantwoording te nemen.

 

Meer weten? Bel ons voor een kop koffie en een goed gesprek.

Vrijblijvend.

Contact


Producten

inventarisatie wensen en eisen

(bouw)locatieonderzoek & analyse

(bouw)programma van eisen

toets woonwaardeontwikkeling

vlekkenplan

inventarisatie logistieke processen

(schets)ontwerp

concepten

locatieontwikkeling

opstalontwikkeling

planning

prijs- en contractvorming

exploitatieberekening

rendementsberekening

management

interim management

gedelegeerd opdrachtgeverschap

bouwbegeleidingBranches

wonen & leefbaarheid

zorghuisvesting

bedrijfshuisvesting

recreatieparken